RDAVDK088ARDAV Doeken kar K 1 80 x 80 x 94 Aluminium op 4 x 100 mm geremde wielen houten bodemplaat betonplex t.b.v doeken zak 8 x handvat 826.80
RDAVDK088P RDAV Doeken kar K 1 80 x 80 x 94 Zwart gecoat op 4 x 100 mm geremde wielen houten bodemplaat betonplex t.b.v doekenzak 8 x handvat 982.80
RDAVDK168A RDAV Doeken kar K 2 160 x 80 x 94 Aluminium op 4 x 100 mm geremde wielen houten bodemplaat betonplex t.b.v doeken zak 4 x handvat 930.80
RDAVDK168PRDAV Doeken kar K 2 160 x 80 x 94 Zwart gecoat op 4 x 100 mm geremde wielen houten bodemplaat betonplex t.b.v doekenzak 4 x handvat 1138.80
RDAVDO088A RDAV Doeken kar H 1 80 x 80 x 94 Aluminium op 4 x 100 mm geremde wielen hout afgewerkt zwart betonplex 8 x handvat 982.80
RDAVDO088P RDAV Doeken kar H 1 80 x 80 x 94 Zwart gecoat op 4 x 100 mm geremde wielen hout afgewerkt zwart betonplex 8 x handvat 1190.80
RDAVDO168A RDAV Doeken kar H 2 160 x 80 x 94 Aluminium op 4 x 100 mm geremde wielen hout afgewerkt zwart betonplex 4 x handvat 1138.80
RDAVDO168P RDAV Doeken kar H 2 160 x 80 x 94 Zwart gecoat op 4 x 100 mm geremde wielen hout afgewerkt zwart betonplex 4 x handvat 1346.80